Despre

București Sibiu Bârlad Timișoara Reșița Blaj Caracal Cahul Constanța Tulcea Câmpina Tecuci Râmnicu Vâlcea

13

locații

303

participanți

0 filme

30 ateliere

Participant Participant Participant
Participant Participant Participant
Participant Participant Participant
Participant Participant Participant
Participant Participant Participant
Participant Participant Participant Participant Participant Participant Participant Participant Participant Participant Participant Participant Participant Participant Participant Participant Participant Participant Participant Participant Participant Participant Participant Participant Participant Participant Participant Participant Participant Participant Participant Participant Participant Participant Participant Participant

Iniţiate în 2012 prin proiectul pilot Rulment. Atelier de educaţie alternativă, (Bârlad), atelierele pentru liceeni introduc tineri cu vârste cuprinse între 14 şi 18 ani în lumea filmului documentar. Prin lucrul cu serii mici de participanţi (12-16) reuşim să asigurăm atenţie personalizată fiecărui tânăr şi să încurajăm lucrul în echipe pentru toate etapele realizării unui film documentar: de la identificarea şi dezvoltarea unei idei, vizualizare, pregătirea naraţiunii, producţie şi postproducţie.

Durata medie a unui atelier este de două săptămâni şi presupune pentru participanţi sesiuni zilnice de interacţiune cu grupul şi echipa de tutori (4-6 ore), dar şi lucru individual (2-3 ore). Participarea liceenilor la ateliere este gratuită, iar echipamentul şi alte resurse necesare sunt asigurate prin intermediul Asociaţiei VIRA şi a partenerilor săi.

Prin atelierele de film documentar destinate liceenilor, tinerii participanţi îşi dezvoltă un set complex de competenţe ce ţin de analiza şi înţelegerea universului din imediata apropiere, precum şi de reprezentarea vizuală a unui subiect din această sferă. În urma fiecărui atelier rezultă un număr de patru până la şapte filme documentare de scurtmetraj, realizate în întregime de liceeni şi orientate spre subiecte inspirate din propria viaţă sau comunitate. Toate filmele sunt înscrise într-un circuit de proiecţii publice, deopotrivă în cinematografe, şcoli, spaţii comunitare şi culturale.

Informații

Activități

Ce fac participanţii la atelierul de film documentar?

 • Planifică, filmează şi editează un film documentar de scurt metraj despre oraș
 • Pregătesc un storyboard, conştientizând importanţa felului în care o poveste trebuie spusă
 • Deprind tehnici de filmare
 • Utilizează tehnici non-lineare de editare
 • Lucrează creativ cu un grup de colegi
 • Ajută la propagarea unor poveşti din comunitate

Experiența

Ce abilităţi îşi formează şi dezvoltă participanții?

 • Învaţă să folosească o cameră de filmat profesională
 • Învaţă să folosească programe de editare video
 • Descoperă un alt mod de a privi filmele şi de a înţelege procesul care stă în spatele lor
 • Se conectează cu lumea înconjurătoare printr-o mai bună cunoaştere a orașului și comunităţii din care fac parte
 • Își dezvoltă creativitatea şi empatia
 • Exersează lucrul în echipă şi îşi îmbunătăţesc comunicarea
 • Exersează planificarea unui proiect şi dezvoltarea unui concept
 • Descoperă noi tipuri de activităţi ce le captează interesul

Rezultate

Ce se întâmplă după un atelier de film documentar?

 • Filmele participanţilor sunt înscrise într-un circuit de proiecţii publice, deopotrivă în cinematografe, şcoli, spaţii comunitare şi culturale
 • Filmele participanţilor sunt înscrise în competiţii de profil (festivaluri de film)
 • Filmele participanţilor sunt publicate pe platforma www.atelieredefilmdocumentar.ro şi sunt promovate în vederea utilizării în procesul educaţional
 • Participanţii sunt incluşi în reţeaua de absolvenţi ai atelierelor având oportunităţi precum: participarea la viitoare ateliere VIRA în calitate de asistenţi, îndrumare şi sprijin pentru participarea la cursuri sau ateliere similare din ţară, îndrumare privind formare de specialitate în domeniul vizualului
 • Participanţii sunt îndrumaţi şi primesc sprijin pentru dezvoltarea unor iniţiative proprii în domeniul vizualului (proiecte proprii de film), educaţiei (organizarea de cluburi şcolare de film) sau socialului (campanii de informare pe teme de interes precum combaterea discriminării, promovarea toleranţei etc).

Beneficiari

Pentru cine?

 • Pentru elevi de liceu cu vârste între 14 şi 18 ani, indiferent de experienţa anterioară în domeniul vizualului
 • Pentru părinţii elevilor de liceu
 • Pentru şcolile din care provin elevii participanţi
 • Pentru comunităţile din care provin participanţii