Featured

Bullying Stories [16’23”]

un film de Daniela Gheorghe, Alexia Chirita, Vlad Marchidanu, Petru Alin Gheorghe

Un film realizat de

Daniela Gheorghe

Daniela Gheorghe

Colegiul Naţional “Matei Basarab” București

Alexia Chiriță

Alexia Chiriță

Colegiul Naţional de Informatică “Tudor Vianu” București

Vlad Marchidanu

Vlad Marchidanu

Colegiul Naţional de Informatică “Tudor Vianu” București

Petru Alin Gheorghe

Petru Alin Gheorghe

Colegiul Naţional “Matei Basarab” București